TFF'de Tahkim Süreleri Uzatıldı

Futbol Federasyonu kanunda bazı değişiliğe giderek yaşanan olağan dışı durumlardan dolayı Tahkim Kurulu’nun ve hukuk kurullarının karar alma zamanları uzatıldı.

TFF'de Tahkim Süreleri Uzatıldı
01 Mayıs 2020 - 10:39

Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizdeki pandemi sebebiyle federasyon görev ve yetkili organlarından olan Tahkim ve Hukuk kurullarının karar alma konusundaki ilgili kanunda yazan zamanların uzatılmasının kararlaştırılıdığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Futbol Federasyonu kendi kararlarına karşı yapılan itirazların en üst kurul olan Tahkim kurulna başvuru sürelerini 15 Hazirana kadar durdurulduğunu bildirildi. Daha önce alınan kararla 30 Nisan olan tarih yeni kararla Haziran ortasına kadar devam edecek.   Ülkedeki pandemi den dolayı insanların sosyal hayattaki durumlar göz önüne alındığında olası yargı kararlarında hak kayıplarının önüne geçmek adına atılan bu adım Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı. Hukuk ve Tahkim kurularının yanı sıra Diğer kurullarında yine Haziran ayı ortalarına kadar toplantı yapmaları duruduldu.

Tahkim ve Hukuk Kurulları Ne iş Yapar ?

Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun’a göre Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF’nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar merciidir. Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar

Yine aynı kanunun farklı bir maddesinde hukuk kurulları tanımlanmıştır. Buna göre;  TFF’nin ilk derece hukuk kurulları özellikle aşağıdaki kurullardan oluşur: a) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu. b) Disiplin kurulları. c) Kulüp Lisans Kurulu. ç) Etik Kurulu. (2) İlk derece hukuk kurulları kulüp lisansı ile ilgili kararlar almaya veya bu Kanun, TFF Statüsü, TFF’nin diğer talimat ve düzenlemeleri ile diğer yetkili TFF kurul ve organları tarafından alınacak kararlara ilişkin olarak çıkacak ihtilaflarda karar vermeye münhasıran yetkilidir. (3) TFF talimatları ilgili talimatın yayımından, ilk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ise ilgili kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir. İlk derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tarafından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz. (4) İlk derece hukuk kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olmaları gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kuralları TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda düzenlenir

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum