KAMUDA TASARRUF PAKETİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni kamuoyuyla paylaştı.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ AÇIKLANDI
13 Mayıs 2024 - 11:53

İşte kamuda tasarruf detayları;
Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinlik artırılacak, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek. 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımı izne tabi tutulacak ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.

Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımı/ yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardı uygulanacak. Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı sağlanacak. Yeni bina kiralanmayacak, mevcut kiralamalar bir takvimle sonlandırılacak. Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanması süresiz olarak yasaklanacak. Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilecek.

Kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl süreyle emekli olanlarla sınırlandırılacak. Toplam açıktan atama izin sayıları Bütçe Kanununda belirlenecek. Destek personeli sayısı zaman içinde belirli program dahilinde azaltılacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilecek, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilecek.

İdari genişleme sınırlandırılacak. Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmalar önlenecek. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek. Tüm taşra teşkilatı (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilecek.

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevler sınırlandırılacak, görevlendirmeler asgari seviyede tutulacak. Yurt dışı geçici görev harcamaları bütçe başlangıç ödeneğini aşmayacak, bu harcama kalemine ödenek aktarımı yasaklanacak.

Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümü hızlandırılacak. Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak. Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesi zorunlu hale getirilecek.

E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılacak. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak. Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımı yapılmayacak.

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak, devam eden yıllarda da bu baz alınacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmeyecek. Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesi yasaklanacak. Zorunlu haller hariç, demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Makina ve teçhizat ekonomik ömrü tamamlamadan elden çıkarılmayacak. Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılması esas olacak.

Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programları başlatılacak. Kamu kurumları bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütecek. Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemeleri İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenecek. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025’ten itibaren sonlandırılacak. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum