Reklam

Adalılar imar planını yargıya taşıyor

İstanbul’un Adalar ilçesinde halk, yeni imar planının iptali için dava açacak. Söz konusu planın ‘ağaç kesimine, kıyı tahribatına, deniz kirliliğine ve kültürel mirasın kaybedilmesine sebep olabileceği’ belirtiliyor.

Adalılar imar planını yargıya taşıyor
19 Ekim 2023 - 19:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla doğal SİT derecesi düşürülüp imara açılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisinden çıkarılan Adalar’a yeni imar planı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı planlara göre 16 binden fazla kişinin yaşadığı adalardaki nüfus 32 bine çıkacak.

Yargıya taşınıyor

Adalılar planın iptali için 20 Ekim cuma günü, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde toplu olarak dava açacak.

Daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na itiraz dilekçesi vermiş fakat yanıt alamamış olan Ada halkının imar planına itiraz gerekçeleri şöyle:
 

* Dört tarafı denizle çevrili Adalar’da kıyılar plan dışı bırakılmış, buraları bakanlığın keyfi tasarruflarına terkedilmiştir.

* İmar planlarıyla birlikte mimari açıdan değer taşıyan yüzlerce modern mimari yapı, henüz tescil edilmediği için yıkım tehdidi altındadır.

* Plan, IBB’nin ODTÜ’ye yaptırdığı Tsunami Analizi ve BÜ Kandilli Rasathanesi’ne yaptırdığı Bina Hasarı ve Can Kaybı Analizi raporlarının Adalar ile ilgili bölümleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu raporlarda riskli görülen alanlara yapılaşma izni verilmektedir ve bu haliyle uygulanırsa, Adalar’da can ve mal kaybının artmasına neden olacaktır.
 

* İhtiyaç olmadığı halde öngörülen ‘sosyal donatı alanları’ yeni inşaatları ve nüfus yoğunluğu artışını beraberinde getirecektir.

* Üzerinde hiç yapı bulunmayan yüz elliye yakın parsel yapılaşmaya açılmaktadır. Ayrıca üzerinde yapı bulunan büyük parsellerde ikinci/üçüncü yapılara izin verilmektedir. Bunların çoğu arsa bile olmayan, bağ bahçe ve tarladır.

*Orman alanlarımızın önemli bir bölümü, içinde konaklamalı turizm tesisleri de bulunmak üzere yapılaşmaya açılmaktadır.

* İmara açılacak olan vakıf arazileri üzerinde yaşayan, Adaların doğal, ticari ve kültürel ortamına canlılık katan halkın sürgün edilmesine, yaşam alanlarından koparılmasına neden olmaktadır.

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru dosyası teslim edilmiş olmasına rağmen Adalar’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylığının gerektirdiği özellikler planlarda yer almamıştır.

* Planlarda adaların kültürel zenginliği göz ardı edilmiş, inançlara ve kültürlere saygı gösterilmemiştir. Burgazada’da Aya Yani Karipi Kilisesi Külliyesi bitişiğindeki parsel konaklamalı turistik tesis olarak planlanırken, Cem Evi’nin bulunduğu alan ‘sosyal tesis alanı’ olarak belirlenmiştir; 1/5000 plandaysa ibadethanelerin tümü cami olarak görüntülenmiştir.

* Planlar kamu yararı değil, özel kişilerin çıkarları gözetilerek yapılmış olup, koruma ilke ve politikalarıyla bağdaşmamaktadır.

Adalılar mahkemeye toplu dilekçe için çağrı yaptı:

“Adalılar, planın iptali ve yeni bir planın hazırlanmasını istemektedirler. Çünkü son İstanbul’u kaybetmek istemiyoruz.

Adalar’ın ormanları hepimizin nefes alma alanıdır. Adalar hepimizindir, bu dava hepimizindir. Bu plan bir rant planı değil koruma planı olmalıdır. Bu dava, sadece Adalıların değil, İstanbul’un, Türkiye’nin davasıdır.

Siz basın çalışan ve yöneticilerini, bu haklı davamızda yanımızda yer almaya, mahkemeye toplu dilekçe verilmesi sırasında bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz.“

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum